www.stgoal.nl

JL Dienstverlening werkt nauw samen met Stichting Goal Sportsmanagement.

Wat doet Stichting Goal?

Het doel van de stichting is maatschappelijke integratie van (ex)gedetineerden, migranten en scholieren, in het bijzonder het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Scoren met Talent

Het initiatief ‘Scoren met Talent’ is een belangrijke bron van informatie en ervaring. Het gaat om een samenwerking met DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Het gaat hierbij om het re-integreren van (ex) gedetineerden naar de samenleving, maatschappij en arbeidsmarkt. Hierin begeleiden we 2 doelgroepen nl. de volwassenen en zijn inmiddels ook bezig met het begeleiden van gedetineerden uit de Jeugd. Vanuit ‘Scoren met Talent’ weten we dat het belangrijk is dat we de mensen die we begeleiden ook een goede dagbesteding geven en tijdens de dagbesteding kunnen koppelen aan opleidingen, studie en herscholing zodat zij een goede basis krijgen om terug te keren naar de maatschappij en arbeidsmarkt via de sport.

Als stichting willen we de mensen uit de genoemde doelgroepen een platform bieden om hen verder te begeleiden naar de maatschappij en betaald werk. Daarvoor moeten verschillende stappen doorlopen worden:

 1. Het in orde brengen van de basisvoorwaarden
 2. Het bieden van zelfvertrouwen
 3. Het aanleren van een “eigen” specialisatie
 4. Het vertrouwd maken met het arbeidsethos
 5. Het in contact brengen met partijen op de arbeidsmarkt

Helaas ligt het voetbal in deze periode geheel stil en dat is de voornaamste weg om mensen te begeleiden. Toch blijft de re-integratie naar de maatschappij en arbeidsmarkt een noodzaak om recidive te verminderen of te voorkomen.

Vrijwilligers zorgen er nu individueel voor om met de (ex) gedetineerden een persoonlijk plan te maken voor een dagbesteding. Voetbal zit normaliter ook in de dagbesteding via een lokale vereniging waar werkzaamheden worden gedaan in en rond de accommodatie. Nu begeleiden we de (ex) gedetineerden naar werkervaringsplaatsen bij bedrijven en organisatie die ons project ondersteunen. Daarnaast worden er buddy’s (vrijwilligers) ingezet voor de begeleiding van een (ex) gedetineerde op het gebied van de 6 leefgebieden.

 1. Huisvesting
 2. Inkomen
 3. Schulden
 4. Identiteitsbewijs
 5. Zorg
 6. Sociaal netwerk
 7.                                                                                                                           AMBASSADEURS                                                                                                                   De dienstverlening van Stichting GOAL Sportsmanagement kan op vele manieren onder de aandacht gebracht worden bij werkgevers en onze doelgroep. Met ambassadeurs geeft dit een extra stimulans om doelen te bereiken. Het primaire doel van de ambassadeurs is dat zij een extra steuntje geven aan mensen in het project Scoren met Talent. Het werven van een of meer werkgevers in de arbeidsmarkt. Ambassadeurs kunnen op een overtuigende en aantrekkelijke manier de boodschap over brengen van het nut en de voordelen van de dienstverlening van Stichting GOAL Sportsmanagement. Met de ambassadeurs vergroot de stichting de motivatie van mensen in het project Scoren met Talent en het werkgeversnetwerk. De ambassadeurs staan dicht bij de doelgroep en andere werkgevers, waardoor deze zich gemakkelijk in de ambassadeurs verplaatsen. Mensen die begeleid worden door Stichting GOAL Sportsmanagement in het project Scoren met Talent en werkgevers nemen het verhaal van een ervaringsdeskundige nu eenmaal sneller aan. Een ambassadeur kan het verhaal over samenwerking met Stichting GOAL Sportsmanagement vertellen en de vragen daarover beantwoorden vanuit het perspectief van de stichting. De ambassadeur is naast Stichting GOAL Sportsmanagement, een afzender van de boodschap. Onze ambassadeurs fungeren als boegbeeld die met aansprekende praktijkvoorbeelden het verhaal kunnen vertellen tijdens bijeenkomsten en in de pers.
 8. Jeff Stans

  Jeff Stans

  Ambassadeur Stichting Goal

  Wat niet veel mensen weten, is dat Jeff Stans, in zijn vrije tijd gedetineerden met een langdurige straf begeleidt. ,,Onlangs hebben we speciaal verlof aangevraagd voor meerdere personen. Dat is door de rechter toegewezen waardoor die mensen twee keer in de week bij een amateurvereniging mogen train

  John van Loen

  John van Loen

  Ambassadeur Stichting Goal

  John van Loen was spits bij grote clubs als Ajax, Feyenoord, Anderlecht, Nederlands elftal. John van Loen heeft al verschillende toernooien begeleid van het team van Stichting GOAL Sportsmanagement in verschillende Penitentiaire Inrichtingen. Op vrijdag 10 augustus 2018 heeft John van

  Ricardo Moniz

  Ricardo Moniz

  Ambassadeur Stichting Goal

  Ricardo steunt het project Scoren met Talent van Stichting goal Sportsmanagement en zal wanneer dit mogelijk is, ook meewerken om op sociaal maatschappelijk vlak, mensen te helpen bij de re-integratie naar de maatschappij en arbeidsmarkt. Tevens geeft Ricardo Moniz regelmatig gasttrainingen a